Maye ağardıcı / Xlor tərkibli

  • Ağ paltarlar və xlora davamlı rəngli paltarların aşağı temperaturda (max 60 °C ) ağardılması üçün istifadə edilir.
  • Dezinfeksiya edicidir.
  • Parçalarda xlorlu yumalarda müşahidə olunan növ köhnəlməyə səbəb olmur.
  • Aşağı istifadə miqdarında iztənilən effektivliyi əldə edərək, qənaət olunmasını təmin edir.

Həcm: 0.5lt     1lt      5lt     20lt