Kontaktsız avtoyuma şampunu


Kontaktsız avtoyuma şampunu

  • Təzyiqli köpük püskürtmə çənləri ilə həyata keçirilən yuyulma zamanı avtomobil üzərində yuyucu vasitənin ləkəsini qoymayan toz, çirk, böcək qalıqları və s. hissəcikləri tərkibinə daxil edərək parçalayan və su ilə atılmaq üçün hazır vəziyyətə gətirən təsirli bir məhsuldur.
  • Çirk əritmə xüsusiyyətinə sahibdir.
  • Çirk, palçıq və ləkələri təsirli bir şəkildə təmizləyir, avtomobili qoruyur və parıltı verir.